Nová funkcionalita

Monitoring obsluhy strojů

Bezkontaktní systém snímače umístěného na stroji a čipu obsluhy přináší výhodu zejména ve spolehlivosti a přesnosti sbíraných dat. Obsluha se nemusí aktivně logovat,
vše je zajištěno automaticky tím, že se oprávněný
uživatel pohybuje v dosahu snímače stroje.

Senzor

Je přímo zapojen do vnitřní sítě (ethernet). Kompaktní rozměry a odolnost vyhovující podmínkám průmyslového prostředí.

Čip

Odolný, vhodný do průmyslového
prostředí. Doporučené umístění je na
obuvi obsluhy.

Přehledný graf denní časové osy poskytuje detailní informace o době, kterou oprávněná obsluha vykonávala úkony na stroji.
Na souběžné ose jsou zároveň zobrazeny stavy stroje a jednotlivé výrobní programy. Uživatel CNC Sensoru má okamžitý i historický údaj
o stavu výrobního procesu vybraného stroje.

Benefity

Evidence času obsluhy<br> pro cenotvorbu

Evidence času obsluhy
pro cenotvorbu

Provázáním výrobního programu a fondu času obsluhy stroje získáte cenné vstupy pro kalkulaci cen vaší výroby.

Sledování efektivity<br> obsluhy

Sledování efektivity
obsluhy

Budete mít podklad pro motivační složky odměn vašich pracovníků. Vaši zaměstnanci budou mít povědomí o jejich reálném podílu na jednotlivých projektech vaši společnosti.

Transparentní dohledání<br> kolizních stavů stroje

Transparentní dohledání
kolizních stavů stroje

Díky uložené historii údajů o stavu stroje/výrobním programu/pracovníkovi pro vás bude snadné rozklíčovat případné kolizní stavy stroje a jejich důsledky.

Automatické logování

Automatické logování

Po celou dobu pracovní směny se obsluha nemusí aktivně do systému logovat. Získaná data tak nemohou být ovlivněna lidským faktorem.

Nastavení rolí

Nastavení rolí

Stanovte si role Obsluha, Seřizovač, Mistr a mějte pod kontrolou fond času pro váš stroj a výrobní program.

Pokud chcete vědět více neváhejte nás kontaktovat